Niniejszy serwis internetowy należy do Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse  z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1  z numerem NIP: 618-164-12-13.


Aby czytelnik miał pełną wiedzę o statusie prawnym mojej działalności zarówno

  • jako firma : Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse
  • jak i mojej działalności jako osoba fizyczna: Remigiusz Stanisławek

konieczne jest przybliżenie obowiązujących wymogów prawnych. I wyjaśnienia czym formalnie różni się Remigiusz Stanisławek (osoba fizyczna) od Remigiusza Stanisławka (właściciela firmy Rodzinne Finanse).


Oferowanie ubezpieczeń na życie

Możliwość oferowania ubezpieczeń na życie, przygotowywania propozycji ubezpieczeniowych, badania potrzeb ubezpieczeniowych oraz  podpisywania umów jest działalnością nadzorowaną przez KNF. I wymaga uzyskania wpisu do rejestru w jednej z form. W moim przypadku jest to OFWCA – czyli Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne. Mój numer pośrednika to 11339231/P. Sprawdzić to możesz na stronie rejestru KNF: https://rpu.knf.gov.pl/search/agentsEmployee/11339231%2FP/396585. Szczegółowe informacje podaję na tej stronie.

Wpis do rejestru jest na osobę fizyczną: Remigiusz Stanisławek


Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i nie są w żaden sposób certyfikowane ani nadzorowane.

To przykładowo inwestycje w nieruchomości, grunty inwestycyjne, złoto.


Inwestycje w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie

Czyli inwestycje np. w obligacje korporacyjne, produkty strukturyzowane, fundusze zamknięte, akcje spółek czy też realizowane przez Dom Maklerski usługi Zarządzania Aktywami (zarządzania portfelami inwestycji giełdowych) podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferującym tego typu inwestycje może być Dom Maklerski, który wyszukuje, weryfikuje, tworzy produkty i jest stroną je oferującą.

Współpracę z Domem Maklerskim w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy realizuję jako osoba fizyczna (Remigiusz Stanisławek) a nie jako firma Rodzinne Finanse. Przy czym jest to współpraca za pośrednictwem (nadzorowanego przez KNF) Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego.


Współpracę z Domem Maklerskim realizuję na podstawie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo udostępniam do wglądu na każdym spotkaniu.

Czynności, które wykonuję (jako Remigiusz Stanisławek osoba fizyczna) na rzecz Domu Maklerskiego z pośrednictwem AFI wynikają z art. 79-81 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) i obejmują między innymi:

  • składanie ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Dom Maklerski
  • przekazywanie dokumentów i informacji wskazanych przez Dom Maklerski a związanych z usługami świadczonymi przez Dom Maklerski,
  • przyjmowanie od Inwestorów oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Dom Maklerski
  • weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
  • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez Dom Maklerski
  • zawierania umów o świadczenie usług między Inwestorem a Domem Maklerskim

Nie oferuję instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie

Produkty które mogę zaoferować w ramach tego portalu to wyłącznie inwestycje które są w innej formie niż instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy. Jako firma Rodzinne Finanse nie oferuję akcji, obligacji, produktów strukturyzowanych oraz usługi zarządzania akcjami i innych usług które zarezerwowane są dla Domów Maklerskich.


Materiały edukacyjne mogą dotyczyć wszelkich form inwestycji

Jednym z celów przygotowanych przeze mnie wielu portali internetowych (w tym tego portalu) jest szerzenie rzetelnej edukacji finansowej. Tym samym w materiałach edukacyjnych mogą pojawiać się informacje edukacyjne o wszystkich formach inwestowania, także dotyczących obligacji korporacyjnych, akcji czy produktów strukturyzowanych itp.

Za pośrednictwem tego portalu oraz firmy Rodzinne Finanse nie można takich inwestycji realizować – są  to czynności zarezerwowane dla Domu Maklerskiego.


Działalność tego portalu nie jest związana z Domem Maklerskim

Ten portal nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z żadnym Domem Maklerskim. Portal prowadzi firma Rodzinne Finanse.

Wewnątrz portalu, zarówno w strefie przed zalogowaniem jak i po zalogowaniu nie pojawiają się żadne oferty dotyczące instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie.


Dla zainteresowanych ofertą Domu Maklerskiego

Czyli dla osób wstępnie zainteresowanych informacjami na temat możliwości inwestycji w instrumenty finansowe takie jak akcje, obligacje korporacyjne, fundusze zamknięte firma Rodzinne Finanse prowadząca ten portal udostępnia (poprzez formularz) kontakt do Remigiusza Stanisławka , działającego jako osoba fizyczna i będącego współpracownikiem AFI Domu Maklerskiego, gdzie Remigiusz Stanisławek ma umocowania do rozmów na temat możliwości podpisania umowy z Domem Maklerskim z którym współpracuje.


Portal będzie o tych zasadach prawnych przypominał

Informacja o tym że ten portal nie zajmuje się w żaden sposób oferowanie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie oraz o różnicach formalnych między firmą Rodzinne Finanse a osobą fizyczną Remigiusz Stanisławek będą co jakiś czas udostępniane w ramach przypomnienia wraz z wysyłką innych informacji edukacyjnych – tak aby każdy miał pełną świadomość zakresu czynności które realizuje portal i firma Rodzinne Finanse.


Remigiusz Stanisławek jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym

Usługi planowania finansowego i doradztwa finansowego (w zakresie nie obejmującym instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy) nie są w Polsce regulowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niemniej organizacja, z którą od ponad dekady współpracuję (Europejska Akademia Planowania Finansowego) w 2010 roku wpisała zawód Doradcy Finansowego do klasyfikacji zawodów (kod zawodu 241202) (Dz. U. nr 82 poz. 537). Dodatkowo w 2013 roku udało się zatwierdzić pakiet kompetencji w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

W Polsce nie ma centralnej certyfikacji Doradców Finansowych. Są dwie organizacje wydające uznawane w Europie certyfikaty. Jedną z nich jest EFFP.

Od 2013 roku posiadam certyfikat i tytuł European Financial Guide.

Certyfikat jest na osobę fizyczną: Remigiusz Stanisławek


Nie jestem Licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym

I jako Remigiusz Stanisławek nie zamierzam nim być. Wyjaśnienia różnić między Doradcą Finansowym i Doradcą Inwestycyjnym – znajdziesz szczegółowo opisane na tej stronie.

Nie prowadzę tym samym żadnych usług mających cechy Doradztwa Inwestycyjnego.